Niko Hendrickx
Modern Cavemen

Het thema is een hedendaags fenomeen: de mens die veilig en geborgen binnen zit, liever dan zich buiten te wagen in de gevarenzone. Alle activiteit speelt zich binnen af, van buiten waait een dreigende, onbestemde rode gloed aan.

In de reeks 'Modern Cavemen' worden drie ruimtes gecreëerd met Cinema4D. In elke ruimte zijn drie camerastandpunten gekozen voor een schilderij. De rode draad doorheen de werken is een video: 'scary smileys' vliegen door de ruimte. (2009-2010)

The sound is normanhoffman's.

Project tentoonstelling TAKT Neerpelt

De vierde scène is de tentoonstellingsruimte, waarin de bezoeker de figurant is: hij staat binnen, en van buiten komt dezelfde dreigende gloed van de schilderijen en het videowerk. De video werd afgespeeld met geluid, en rood licht en rook moesten de dreigende sfeer oproepen. Bij de ingang lagen 'scary smileys'.

In de ruimte stonden drie camera's opgesteld. De beelden van 'scène 4' werden buiten de tentoonstellingsruimte op flatscreens getoond. (2012)

Creative Commons License