Niko Hendrickx
Schilderijen
2017
2016
De schilderijen met de titel: 'Changing Moods of a Madonna and Her Environment' zijn gelinkt aan een 3D animatie.
Slow Frame Paintings
Voor deze reeks maakte de kunstenaar twee animatiefilmpjes, 'Skull and Rocking Horse' en 'The Fruit Bowl'. Door trage projectie van de filmpjes werden de individuele filmframes goed zichtbaar. Uit die frames selecteerde de kunstenaar willekeurige elementen, waar hij dan telkens vijf schilderijen van maakte. (2014)
Placeholder image
'Just the Canvas and Me' Paintings
Het betreft een reeks doeken geschilderd zonder behulp van computer, foto of enig ander hulpmiddel. Ze zijn geschilderd in de eenvoudigste en meest traditionele manier mogelijk, soms intuïtief, soms rationeel. (2012-2013)
Modern Cavemen
Het thema is een hedendaags fenomeen: de mens die veilig en geborgen binnen zit, liever dan zich buiten te wagen in de gevarenzone. Alle activiteit speelt zich binnen af, van buiten waait een dreigende, onbestemde rode gloed aan. (2009-2010)
Placeholder image
Still Action Paintings
In deze werken werd telkens een videostill uit een actiescène op tv nageschilderd. Het getoonde beeld is een 'gefixeerde beweging'. De titel is een woordspeling. 'Still' kan vertaald worden als 'nog altijd': er is dus 'nog altijd actie'. Daarnaast is het ook een substantief dat 'stilstaand filmbeeld' betekent. Het schilderij is immers ook een 'bevroren' actiescène. (2008)
Variable Paintings
De bedoeling van deze reeks is schilderijen te maken die op een willekeurig tijdstip veranderd kunnen worden, zodat er nieuwe werken ontstaat. Eén werk omvat dan potentieel meerdere schilderijen waarin telkens iets anders zichtbaar wordt, maar met behoud van de thematische eenheid. (2007)
Subtitled Paintings
Video stills met ondertitels worden van tv overgenomen. De kunstenaar brengt na nauwkeurige afweging twee tot drie ondertitels samen zodat de stills een nieuw geheel vormen. (2007)
Paintings with Videoprojection
Een video wordt op een schilderij geprojecteerd: een combinatie van twee media in een en hetzelfde kunstwerk. Door de projectie komt het canvas tot leven, het schilderij verliest zijn statische karakter en de kleuren worden intenser. (2005-2007)
Placeholder image
Paintings with Video Stills
Een interessante beweging of handeling wordt overgenomen van tv of eigenhandig gefilmd. Met photoshop combineert de kunstenaar de opeenvolgende videostills met traditionele afbeeldingen tot een compositie. Het eindresultaat wordt geschilderd op doek. (2006)
Duo Paintings
Van elk werk bestaan er telkens uit twee versies, een schilderij en een video. Beide laten hetzelfde zien. Het schilderij toont samenvattend en statisch wat het videowerk op een dynamische manier overbrengt. (2004-2005)
Placeholder image
Layered Paintings
Een belangrijk kenmerk van onze samenleving is de enorme hoeveelheid informatie die erin circuleert. Met deze werken wil de kunstenaar een massa informatie in één doek steken, en wel door te schilderen in lagen. Per laag maakt hij een digitale foto en bewerkt die met de computer. Zo bouwt hij gestaag het schilderij op, compositorisch en transparant, tot het gewenste eindresultaat. (2002-2004)
Rasterized Paintings

Alles wat in een 3D-omgeving wordt gecreëerd, bestaat uit polygonen, meestal vierkanten. Hierdoor ontstaat een gerasterd patroon dat een virtuele wereld suggereert. In deze reeks, ontstaan in 2001, speelt de kunstenaar met het gegeven dat onze wereld meer en meer verschuift van reëel naar virtueel.

In 2011 neemt hij het thema weer op in het 'Rasterization Project', waarbij hij deze (en andere) schilderijen in een virtuele tentoonstellingsruimte plaatst. Ook het Saturnusthema krijgt een digitale omzetting in een videowerk. (2001)

Creative Commons License