Niko Hendrickx
Rasterization Project

De reeks Rasterized Paintings dateert van 2001. Het thema is de overgang van een reële naar een digitale wereld. Daarin wordt alles opgebouwd vanuit een rasterpatroon, bestaande uit punten, lijnen en polygonen.

De schilderijen uit 2001 werden puur vanuit de fantasie en met de losse hand geschilderd, zonder enige kennis van 3D-software. Ondertussen heeft de kunstenaar zich Cinema4D en Zbrush eigen gemaakt. Vertrekkend vanuit eenzelfde fantasie werkt hij nu projecten uit met behulp van die software.

Rasterized Saturn

HDe oorspronkelijke robot Saturnus, een moderne interpretatie van het 'zwarte' schilderij van Goya, dateert van 2001 (zie Metal Sculptures of Art in Public Places).

De nieuwe versie is inhoudelijk gelijk aan de sculptuur, maar hier krijgt het godsbeeld een gerasterde, digitale vorm, terwijl de mensen hun vleselijke vorm behouden.

Sound: normanhoffman (2013)

The Meat Market

Rasterfiguren kopen en verkopen vlees op een vleesmarkt. De toeschouwer bekijkt de scène door de ogen van de verschillende rasterfiguren. Die verdraaien hun hoofd, waarna het gezichtsveld verspringt naar een andere figuur. Het geluid (de vleesmarkt van Anderlecht, een vloeistof…) verandert lichtjes per figuur.

Het geheel is een even gruwelijke als ludieke fantasie: de virtuele wereld heeft het helemaal van de 'echte' wereld overgenomen. We zijn slachtvee geworden.

Sound: normanhoffman (2013)

Exhibition of Rasterized Paintings

De Rasterized Paintings die Niko Hendrickx in 2001 maakte worden hier in een virtuele ruimte tentoongesteld. Iemand wandelt door die ruimte en bekijkt de schilderijen een na een. (2011)

Creative Commons License