België strijkt de plooien glad

 

De weg die een kunstenaar aflegt om tot de definitieve vorm van een kunstwerk te komen, is vaak niet rechtlijnig.

Elementen van bovenstaande installatie waren in 2017 onderdeel van een ander kunstwerk, getiteld ‘Thinking about Reshaping the Canvas and the Way Paint Flows’. De uitvoering en vorm van het werk zelf bleven wat wringen, waardoor het werk een aantal jaren aan de kant bleef. Toch vormde dit werk een interessante fase in de zoektocht naar transformatie binnen het deelgebied ‘Veranderlijke schildermethoden’.

De titel ‘Thinking about Reshaping the Canvas and the Way Paint Flows’ dient letterlijk genomen te worden, en vormde een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige projecten. Een voorbeeld van ‘een andere vormgeving van het doek’ is het project ‘Racer Malevich’, waarin tweedimensionale ontwerpen omgezet worden naar een 3D reliëf. Bij ‘het vloeien van de verf’ kan verwezen worden naar de schilderijen gemaakt met bevroren verf in het deelgebied ‘Materie en deformatie’.

Eind 2021 werden de elementen vanonder het stof gehaald en omgevormd tot het kunstwerk met de titel ‘België strijkt de plooien glad’. De aanzet voor dit idee was een uitspraak uit 2019 van de toen kersvers benoemde Vlaamse minister Liesbeth Homans (N-VA). Bij de eedaflegging had Homans het over ‘die Belgische vod’ toen ze verwees naar de Belgische vlag.

In het kunstwerk is duidelijk een vod-achtige vorm te herkennen waarop strepen in de Belgische driekleur zijn aangebracht, zoals op de welbekende dweil met zijn zwart, geel en rood geweven strepen. Het trapelement is als een geplooid doek. Het heeft een duidelijke structuur. Staatshervormingen structureerden en verdeelden België. De tricolore vod heeft zichtbaar op het trapelement gedruppeld. De verf vloeide af naar een bakje onderaan. De kleuren mengden zich tot een donkere brij. Op de strijkplank ligt een doek, of is het een blanco vlag? Het strijkijzer streek de plooien glad en trok uit de losse pols nieuwe strepen, in driekleur. Het is als het bijleggen van een ruzie, met nieuw gemaakte compromissen, een nieuw begin.

Iedereen die betrokken is bij België, heeft een mening over meer, minder of een ander België. De driekleur kan verbinden of verbreken.