Sfincterman

Tijdsduur: 1’15” (met geluid)

 

 

‘Sfincterman’ is een hedendaagse superheld.

Door een overvloed aan oppervlakkig en eenzijdig geconsumeerde informatie zijn mutaties van meerdere sluitspieren in zijn lichaam ontstaan. Meer nog, de mutaties hebben grote delen van zijn lichaamsweefsels opgeslokt en van zijn lichaam een onwaarschijnlijke leegte gemaakt.

Sfincterman bezit de bovennatuurlijke kracht om met zijn sluitspieren alles wat in zijn weg staat te bedelven onder een alles verstikkende brij van vulgarisatie, on-empathisch gewauwel, ondoordachte kritiek en alternatieve feiten.

Staande op een vermiljoen gekleurd vat vol met eigen smurrie laat hij alle remmingen los en ontvangt applaus. De bagger is uiterst besmettelijk en, zonder enige vorm van bedenking, twijfel en kritiek, neemt de kracht van Sfincterman het lichaam van de toehoorder over. Een kloon van Sluitspierman wordt verwekt en verspreidt zich verder onder de mensheid.

 

Dit kunstwerk maakt deel uit van het project ‘Reconstructieve handelingen’. De verharde stukjes brij die rond het beeld op de sokkel liggen kunnen willekeurig aan de ‘sluitspierringen’ opgehangen worden.