‘Gewoon het canvas en ik’ schilderijen

Het betreft een reeks doeken geschilderd zonder behulp van computer, foto of enig ander hulpmiddel. Ze zijn geschilderd in de eenvoudigste en meest traditionele manier mogelijk, soms intuïtief, soms rationeel. (2012-2013)