Motivatie

A man stands up from sitting, his movement creates an organic form.Als kunstenaar streef ik ernaar om werk te maken dat, in alle betekenissen van het woord, ‘hedendaags’ is. Veelheid, dynamiek, continue verandering en beweging zijn voor mij hedendaagse kernbegrippen, en die probeer ik in heel mijn kunstpraktijk op te nemen. ‘Transformatie’ is hierbij voor mij het overkoepelende concept.

Al vroeg in mijn hogere kunstopleiding raakte ik ervan overtuigd dat ‘het idee’ de kern is van waaruit mijn kunst moet ontstaan en dat elk idee de noodzaak in zich draagt om een zo perfect mogelijke beeldende vorm te krijgen. Vaak zijn deze leidende ideeën maatschappelijke thema’s, maar kan het evengoed om een vernieuwende of variërende methode, materie of techniek gaan.

Om uitdrukking te kunnen geven aan deze ideeën, verdiep ik me voortdurend en ontwikkel ik me verder als kunstenaar, vaak als autodidact. Ik daag mezelf steeds uit om een gecreëerd kunstwerk verder te onderzoeken, uit te werken of aan te vullen. Vertrekt de verandering vanuit het vormelijke, dan zoek ik inhoudelijk een verbinding en vice versa.

Door deze werkwijze heeft mijn kunst vaak een dubbele laag. Ze mondt dan uit in een bepaalde esthetiek waarop ik me kortstondig toeleg en waar ik toch het best mogelijke resultaat in nastreef. De overweging dat ik standvastig moet zijn qua herkenbaarheid en stijl is dan ook niet aan mij besteed.

Dit continue transformeren is een algemene visie geworden die ik ‘creatief dynamisme’ noem. ‘Creatief’ in die zin dat ik het idee centraal stel en zoek naar de best mogelijke vorm van het moment. Methode, materie, thema en techniek zijn hieraan ondergeschikt. ‘Dynamisch’ omdat ik mezelf uitdaag om te veranderen en mijn oeuvre interpreteer als een continu veranderlijk proces.

Het oeuvre is opgedeeld in zeven deelgebieden waar ik gaandeweg kunstwerken aan toevoeg.

‘Virtuele transformatie’: 3D animaties van transformerende objecten en scènes die enkel mogelijk zijn in een virtuele wereld.

‘Veranderlijke schildermethoden’: series van schilderijen over allerlei thema’s, waarin ik methode, stijl en techniek onderzoek, al dan niet gecombineerd met video en 3D-animatie.

‘Sculpturen in verschil’: ruimtelijk werk met diverse materialen, waaronder metalen, kunststoffen en 3D-prints, al dan niet aangevuld met multimedia. Uiteenlopende onderwerpen zoals geweld, robotica, technologie, de dood, macht, metamorfosen… komen aan bod.

‘Reconstructieve handelingen’: ruimtelijk werk of schilderijen worden onderworpen aan een bepaalde handeling zoals afbreken, opbouwen, verplaatsen… waardoor er een dynamische verandering optreedt. 3D-animaties gelinkt aan de reconstructie zijn hier ook mogelijk.

‘Tekeningvariaties’: projecten binnen de tekenkunst waarin methode, stijl en inhoud transformeren.

‘Technologische transformatie’: kunstwerken die transformeren door middel van technologie en die virtueel gevisualiseerd zijn om later, indien mogelijk, gerealiseerd te worden.

‘Materie en deformatie’: onderzoek naar het gebruik van materie om sculpturen en schilderijen op een of andere manier te laten transformeren, mogelijk gecombineerd met virtuele simulaties.

 

 

 

Hieronder een drietal A4’tjes uit 2017, waarin ik zocht naar referenties en kunstwerken waarin ik een of ander element van verandering vond.