Schandblok chip


 
De mens raakt steeds meer gevangen in zijn eigen uitvindingen. Onze afhankelijkheid van elektriciteit, elektronica, computer, automatisering, internet … houdt risico’s in.

Installatie op de tentoonstelling TAKT 2012 in cc Dommelhof Neerpelt, in combinatie met ‘Camera bal’. Gelegenheidstitel: ‘Bug and Ball’.

.